Bảng Xếp Hạng Giao Hữu ĐTQG

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ai Cập 0 0 0 0 0 0
2 Albania 0 0 0 0 0 0
3 Algeria 0 0 0 0 0 0
4 Andorra 0 0 0 0 0 0
5 Angola 0 0 0 0 0 0
6 Anh 0 0 0 0 0 0
7 Argentina 0 0 0 0 0 0
8 Armenia 0 0 0 0 0 0
9 Aruba 0 0 0 0 0 0
10 Arập Xêut 0 0 0 0 0 0
11 Australia 0 0 0 0 0 0
12 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0
13 B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0
14 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0
15 B.Dortmund 0 0 0 0 0 0
16 Ba Lan 0 0 0 0 0 0
17 Bahrain 0 0 0 0 0 0
18 Bangladesh 0 0 0 0 0 0
19 Belarus 0 0 0 0 0 0
20 Benin 0 0 0 0 0 0
21 Bolivia 0 0 0 0 0 0
22 Afghanistan 0 0 0 0 0 0
23 Bonaire 0 0 0 0 0 0
24 Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0
25 Botswana 0 0 0 0 0 0
26 Brazil 0 0 0 0 0 0
27 Brunei 0 0 0 0 0 0
28 Bulgaria 0 0 0 0 0 0
29 Anguilla 0 0 0 0 0 0
30 Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
31 Burundi 0 0 0 0 0 0
32 Bỉ 0 0 0 0 0 0
33 CHDC Congo 0 0 0 0 0 0
34 Cameroon 0 0 0 0 0 0
35 Campuchia 0 0 0 0 0 0
36 Canada 0 0 0 0 0 0
37 Cape Verde 0 0 0 0 0 0
38 Chile 0 0 0 0 0 0
39 Colombia 0 0 0 0 0 0
40 Comoros 0 0 0 0 0 0
41 Bahamas 0 0 0 0 0 0
42 Congo 0 0 0 0 0 0
43 Costa Rica 0 0 0 0 0 0
44 Croatia 0 0 0 0 0 0
45 Cuba 0 0 0 0 0 0
46 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0
47 Curacao 0 0 0 0 0 0
48 Dominican 0 0 0 0 0 0
49 Ecuador 0 0 0 0 0 0
50 El Salvador 0 0 0 0 0 0
51 Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0
52 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0
53 Estonia 0 0 0 0 0 0
54 Ethiopia 0 0 0 0 0 0
55 Fiji 0 0 0 0 0 0
56 Gabon 0 0 0 0 0 0
57 CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0
58 Gambia 0 0 0 0 0 0
59 Georgia 0 0 0 0 0 0
60 Ghana 0 0 0 0 0 0
61 Ghana B 0 0 0 0 0 0
62 Gibraltar 0 0 0 0 0 0
63 Grenada 0 0 0 0 0 0
64 Guatemala 0 0 0 0 0 0
65 Guinea 0 0 0 0 0 0
66 Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0
67 Haiti 0 0 0 0 0 0
68 Honduras 0 0 0 0 0 0
69 Hungary 0 0 0 0 0 0
70 Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0
71 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0
72 Dominica 0 0 0 0 0 0
73 Hà Lan 0 0 0 0 0 0
74 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0
75 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0
76 Eswatini 0 0 0 0 0 0
77 Iceland 0 0 0 0 0 0
78 Indonesia 0 0 0 0 0 0
79 Fiorentina 0 0 0 0 0 0
80 Iran 0 0 0 0 0 0
81 French St. Martin 0 0 0 0 0 0
82 Ireland 0 0 0 0 0 0
83 Israel 0 0 0 0 0 0
84 Italia 0 0 0 0 0 0
85 Jamaica 0 0 0 0 0 0
86 Jordan 0 0 0 0 0 0
87 Guadeloupe 0 0 0 0 0 0
88 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0
89 Kosovo 0 0 0 0 0 0
90 Kuwait 0 0 0 0 0 0
91 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0
92 Latvia 0 0 0 0 0 0
93 Guyana 0 0 0 0 0 0
94 Lebanon 0 0 0 0 0 0
95 Liberia 0 0 0 0 0 0
96 Libya 0 0 0 0 0 0
97 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0
98 Lithuania 0 0 0 0 0 0
99 Luxembourg 0 0 0 0 0 0
100 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0
101 Lào 0 0 0 0 0 0
102 Ma Rốc 0 0 0 0 0 0
103 Iraq U23 0 0 0 0 0 0
104 Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0
105 Madagascar 0 0 0 0 0 0
106 Malaysia 0 0 0 0 0 0
107 Maldives 0 0 0 0 0 0
108 Mali 0 0 0 0 0 0
109 Malta 0 0 0 0 0 0
110 Martinique 0 0 0 0 0 0
111 Mauritania 0 0 0 0 0 0
112 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0
113 Mexico 0 0 0 0 0 0
114 Iraq 0 0 0 0 0 0
115 Lazio 0 0 0 0 0 0
116 Moldova 0 0 0 0 0 0
117 Lesotho 0 0 0 0 0 0
118 Montenegro 0 0 0 0 0 0
119 Mozambique 0 0 0 0 0 0
120 Myanmar 0 0 0 0 0 0
121 Mỹ 0 0 0 0 0 0
122 Na Uy 0 0 0 0 0 0
123 Nam Phi 0 0 0 0 0 0
124 Lào U23 0 0 0 0 0 0
125 Nepal 0 0 0 0 0 0
126 M.gladbach 0 0 0 0 0 0
127 New Caledonia 0 0 0 0 0 0
128 Malawi 0 0 0 0 0 0
129 New Zealand 0 0 0 0 0 0
130 Malawi U20 0 0 0 0 0 0
131 Nga 0 0 0 0 0 0
132 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0
133 Nicaragua 0 0 0 0 0 0
134 Niger 0 0 0 0 0 0
135 Mallorca 0 0 0 0 0 0
136 Nigeria 0 0 0 0 0 0
137 North Macedonia 0 0 0 0 0 0
138 Oman 0 0 0 0 0 0
139 Pakistan 0 0 0 0 0 0
140 Panama 0 0 0 0 0 0
141 Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0
142 Peru 0 0 0 0 0 0
143 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0
144 Paraguay 0 0 0 0 0 0
145 Philippines 0 0 0 0 0 0
146 Phần Lan 0 0 0 0 0 0
147 Qatar 0 0 0 0 0 0
148 Romania 0 0 0 0 0 0
149 Namibia 0 0 0 0 0 0
150 Rwanda 0 0 0 0 0 0
151 Necaxa 0 0 0 0 0 0
152 San Marino 0 0 0 0 0 0
153 Scotland 0 0 0 0 0 0
154 Senegal 0 0 0 0 0 0
155 Serbia 0 0 0 0 0 0
156 Seychelles 0 0 0 0 0 0
157 Sierra Leone 0 0 0 0 0 0
158 Palestine 0 0 0 0 0 0
159 Singapore 0 0 0 0 0 0
160 Slovakia 0 0 0 0 0 0
161 Slovenia 0 0 0 0 0 0
162 Pháp 0 0 0 0 0 0
163 Solomon Islands 0 0 0 0 0 0
164 St.Lucia 0 0 0 0 0 0
165 St.Vincent 0 0 0 0 0 0
166 Sudan 0 0 0 0 0 0
167 Suriname 0 0 0 0 0 0
168 Séc 0 0 0 0 0 0
169 Síp 0 0 0 0 0 0
170 Tajikistan 0 0 0 0 0 0
171 Tanzania 0 0 0 0 0 0
172 Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0
173 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0
174 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0
175 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0
176 Trinidad & T. 0 0 0 0 0 0
177 Tunisia 0 0 0 0 0 0
178 Uganda 0 0 0 0 0 0
179 Uruguay 0 0 0 0 0 0
180 Vanuatu 0 0 0 0 0 0
181 Vanuatu U20 0 0 0 0 0 0
182 Venezuela 0 0 0 0 0 0
183 Syria 0 0 0 0 0 0
184 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0
185 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0
186 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0
187 Thái Lan 0 0 0 0 0 0
188 Togo 0 0 0 0 0 0
189 UAE 0 0 0 0 0 0
190 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0
191 Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0
192 Trinidad &T. U20 0 0 0 0 0 0
193 Việt Nam 0 0 0 0 0 0
194 WS Wanderers 0 0 0 0 0 0
195 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0
196 Zambia 0 0 0 0 0 0
197 Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0
198 Áo 0 0 0 0 0 0
199 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0
200 Ukraina 0 0 0 0 0 0
201 Đài Loan 0 0 0 0 0 0
202 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0
203 Đức 0 0 0 0 0 0
204 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0
205 Wales 0 0 0 0 0 0
206 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0
207 Barbados 1 0 0 1 -1 0
208 Mauritius 1 0 0 1 -1 0
209 South Sudan 2 0 0 2 -4 0
210 Belize 1 0 0 1 -4 0
211 Đông Timo 2 0 0 2 -6 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Thông tin Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG được tổng hợp đầy đủ theo từng vòng, sân nhà, sân khách trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG. Quý độc giả có thể theo dõi một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp ngay tại website này.

Nhandinh.info cung cấp bảng xếp hạng giải Giao Hữu ĐTQG nhanh chóng và chính xác nhất.
Liên kết:

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: nhận định bóng đá hôm nay | Kết quả bóng đá | kèo bóng đá hôm nay | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Nhận Định Kèo | KQBD | nhà cái vegas79 | nhà cái tf88 | Fun88